รัฐบาลปรับโฉมแผนและงบประมาณบริหารจัดการน้ำใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลปรับโฉมแผนและงบประมาณบริหารจัดการน้ำใหม่ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ประกาศสุดจะทนเห็นภาพปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก 

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. นายกรัฐมนตรีประกาศปรับนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จากเดิมมี 3 กิจกรรมคือ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยให้เพิ่มการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมเป็น 5 กิจกรรม และให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยแผนและโครงการต่อไปต้องครอบคลุม 5 กิจกรรมนี้เท่านั้น

โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่า รัฐบาลไม่อาจทนเสี่ยงกับภัยต่าง ๆ ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไม่ได้ผลลัพท์ที่ดี และคุ้มค่าเท่าที่ควรอีกแล้ว โดยเฉพาะต้องเร่งจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้มีความชัดเจนก่อน  

นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.ยังเตรียมใช้มาตรา 44 จัดตั้ง "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" เพื่อรวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์กรเดียว ทำการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ป่า ที่ดิน เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทั้งหน้าที่และงบประมาณการบริหารจัดการ

ขณะที่ สถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดเหลือ 9 จังหวัด ทางการจึงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหา ควบคู่กับเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ส่วนยอดบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท ทำให้มียอดคงเหลือในกองทุนรวม 615 ล้านบาท โดยวันนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้แสดงความเสียใจต่อสถานการณ์อุทกภัย และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ล้านบาทด้วย

TAG : รัฐบาลบริหารจัดการน้ำจัดการน้ำ