ปม แยกเบอร์รายเขต ยังวุ่นไม่จบ กรธ.ยัน! ทำเพื่อประชาชน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ยังมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.แบบใหม่ หรือ "แยกเบอร์รายเขต" โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ยืนยันวิธีนี้ทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งตามที่กล่าวหา

ประธาน กรธ. บอกด้วยว่า หากผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้ ตามที่ กรธ.คาดหวัง ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของ กกต. เพราะเป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม กรธ.ก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอและความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เห็นว่า นายมีชัย ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อทำให้กฎหมายสมบูรณ์ ไม่ควรยึดติดความคิดตนเองเป็นใหญ่ หรือร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง

สอดคล้องกับ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่แนะว่าไม่ควรออกกติกา หรือกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือจำกัดพรรคการเมือง หรือนักการเมือง เพราะรูปแบบที่ กรธ.เสนอนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้ แต่ทำให้ กกต. และพรรคการเมืองทำงานลำบากมากขึ้น ขณะที่ประชาชนเกิดความยุ่งยากและสับสน

TAG : แยกเบอร์รายเขตเปลี่ยนหมายเลขผู้สมัคร สสผู้สมัคร สส