เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : บุญอุ้ม โคตรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.งิ้วดอน อ.เมือง จ.สกลนคร, พิทยา นาผล ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สกลนคร, พรพิศ ทองก้อน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จ.สกลนคร

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 9 สค 60ชมพูนุช ภัทรขจีเดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย