เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาล สร้างเตาเผาสุนัขแห่งแรกใน จ.ราชบุรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เจ้าอาวาสวัดในจังหวัดราชบุรี สร้างเตาเผาสุนัขที่ตายแล้วเป็นแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี ญาติโยมที่ทราบข่าว นำสุนัขเลี้ยงตายแล้วมาให้เผาหลายราย

ที่วัดทุ่งตาล ริมถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้มีการสร้างเตาเผาสุนัขที่ตายแล้วให้กับผู้เลี้ยงสุนัขเป็นแห่งแรกในจังหวัด ญาติโยมที่ทราบข่าวนำสุนัขเลี้ยงหรือแมวที่ตายแล้ว มาให้เผาหลายราย

พระครูศาสนกิจวิบูลย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาล กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้นำสุนัขมาปล่อยที่วัดเป็นประจำ ตอนนี้มีมากกว่า 200 ตัวแล้ว เมื่อสุนัขตายก็ต้องขุดหลุมฝัง ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งที่ดินแข็งก็จะขุดยาก หากมีสุนัขตายหลายตัวก็ขุดฝังไม่ไหว จึงมีความคิดสร้างเตาเผาสุนัข โดยให้ช่างออกแบบ และลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง จนได้เตาเผาที่ใช้อิฐทนไฟก่อ แล้วใช้ดินเหนียวพอก ต่อปล่องเพื่อระบายควัน และได้ใช้เผาสุนัขตายที่วัดมาหลายตัวแล้ว เมื่อญาติโยมมาเห็นก็จะนำสุนัขเลี้ยงที่ตายแล้วมาให้ช่วยเผา บางคนที่รักสุนัขมากก็จะให้จัดทำพิธีให้คล้ายกับคน โดยทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วแต่จะร่วมทำบุญ ซึ่งต่อไปจะพัฒนาเตาเผาให้ได้มาตรฐานกว่านี้

TAG : เตาเผาสุนัขเตาเผาหมาสร้างเตาเผาสุนัขเจ้าอาวาสสร้างเตาเผาสุนัข