เดินหน้าประเทศไทย - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
พิธีกร : เพชรหอม สุคนธ์เพชร, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี, ภุชพงค์ โนดไธสง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กฤษฎา จีนะวิจารนะ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 10 สค 60ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คลิปที่เกี่ยวข้อง