เที่ยวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จ.อ่างทอง ด้วยรัก...จากพระราชินี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้สื่อข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมชวนคุณแม่ไปเยี่ยมชมการสาธิตและเรียนรู้การฝึกปั้นตุ๊กตาชาววัง ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และชมการละเล่นเพลงเรือ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตคนภาคกลางที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ติดตามจากรายงานของคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าวัดสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อดีตเคยเป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถูกจำลองเรื่องราวไว้ด้วยการปั้นตุ๊กตาชาววัง โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การละเล่นเพลงเรือ เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวภาคกลางที่มีความผูกพันกับสายน้ำ มีแม่เพลงร้องนำและลูกคู่ร้องรับ บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่ราษฎรในตำบลบางเสด็จ ได้กราบทูลถึงความทุกข์ร้อนจากอุทกภัยติดต่อกันหลายปี ทำให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว สมเด็จพระราชินี จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สอนปั้นตุ๊กตาชาววัง ทำให้บางเสด็จกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านตุ๊กตาชาววัง รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกของชาติ

ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นแบบโบราณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวัตถุดิบหลักสำคัญคือดินเหนียว นำมาปั้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ เมื่อเสร็จแล้วนำมาผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนนำไปเผา และระบายสีตกแต่งความสวยงามเป็นขั้นตอนสุดท้าย มีทั้งชุดผักผลไม้ วิถีชีวิตและอาชีพพื้นบ้าน การละเล่นไทยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และชุดความคิดเชิงจินตนาการและสร้างสรรค์

ด้วยเพราะรักจากพระราชินี พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอยู่เนืองนิตย์ และพระราชทานความเมตตาช่วยรับซื้อตุ๊กตาที่ที่ทำขึ้นทั้งหมดในช่วงแรกๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือจนสวยงามเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร สร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ทำให้ตุ๊กตาชาววังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นชื่อ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ คุณผู้ชมสามารถมาร่วมสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดินที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จแห่งนี้ได้นะคะ

TAG : ตุ๊กตาชาววังปั้นตุ๊กตาศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จการละเล่นเพลงเรือ

คลิปที่เกี่ยวข้อง