ปภ.มั่นใจ! 4-5 วัน สถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.มั่นใจภายใน 4-5 วัน สถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีและมูลตอนล่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เป็นการรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา โดย ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการแก้ไขปัญหา อุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ พื้นที่น้ำท่วมในเขตชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชี และแม่น้ำมูลตอนล่าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ได้ผ่านจุดวิกฤตน้ำท่วมสูงสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วัน

TAG : น้ำท่วมน้ำท่วม 2560สถานการณ์น้ำท่วมช่วยน้ำท่วม

คลิปที่เกี่ยวข้อง