โปรแกรมซีเกมส์ 2017 นักกีฬาไทย วันนี้ 26 สิงหาคม 2560

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ซีเกมส์2017, โปรแกรม, ถ่ายทอดสด

โปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันนี้ 26 สิงหาคม 2560

*ช่อง สทท. 11 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00-12.00 น.
*ช่อง 7 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 13.00 น.

07.00 น. กีฬาทางนํ้า
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมหญิง ประเภท สลาลม รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมชาย ประเภท  สลาลม รอบชิงชนะเลิศ
เวคบอร์ด หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวคบอร์ด ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมหญิง ประเภท  ทริค รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมชาย ประเภท  ทริค รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมหญิง ประเภท กระโดด รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า/ เวคบอร์ด รวมชาย ประเภท  กระโดด รอบชิงชนะเลิศ
เวคบอร์ด ทีมหญิง ควอลิฟาย รอบรองชนะเลิศ
เวคบอร์ด ทีมชาย ควอลิฟาย รอบรองชนะเลิศ

07.30 น. เทควันโด ชิง 5 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมชาย รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง รอบคัดเลือก

07.36 น. กอล์ฟ ชิง 2 เหรียญทอง
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเชิศ
กอล์ฟ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. ขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  ชิง 1 เหรียญทอง

08.00 น. ขี่ม้าโปโล ไทย พบ มาเลเซีย

08.00 น. ว่ายนํ้า ชิง 6 เหรียญทอง
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย
ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง
กรรเชียง 50 เมตร ชาย
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง
เมดเลย์ 4x100 เมตร ชาย

08.00 น. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก
แบดมินตัน ชายคู่ รอบคัดเลือก
แบดมินตัน หญิงคู่ รอบคัดเลือก
แบดมินตัน คู่ผสม รอบคัดเลือก

08.00 น. โบว์ลิ่ง ชิง 2 เหรียญทอง
โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ หญิง รอบแรก
โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ ชาย รอบแรก

08.00 น. ลอว์น โบล์ว ชิง 2 เหรียญทอง
ลอว์น โบล์ว หญิงเดี่ยว
ลอว์น โบล์ว ชายเดี่ยว
ลอว์น โบล์ว ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง
เปตอง หญิง 3 คน รอบ 8 คน
เปตอง ชาย 3 คน รอบ 8 คน

08.00 น. ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง
ยิงปืน ประเภท Air Rifle 10 เมตร (60 นัด) ชาย รอบควอลิฟาย
ยิงปืน ประเภท  Rifle 3 Position 50 เมตร (3x20 นัด) หญิง รอบควอลิฟาย
ยิงปืน ประเภท Trap (50 เป้า) รอบคัดเลือก ชาย  รอบควอลิฟาย
ยิงปืน ประเภท Air Pistol 10 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ยิงปืน ประเภท  Rifle 3 Position 50 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ยิงปืน ประเภท Trap ชาย รอบชิงชนะเลิศ

09.00 น. วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ

09.00 น. เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง
เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
เทนนิส คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

09.00 น. เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

09.00 น. สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว รอบ 8 คน
พูล 9 ลูก ชายเดี่ยว รอบ 8 คน

09.30 น. เรือใบ ชาย ประเภท   International 470 เดี่ยว 2 มือ วันที่ 5
เรือใบ หญิง ประเภท  International 470 เดี่ยว 2 มือ วันที่ 5
เรือใบ ชาย ประเภท   International 420 (U19) เดี่ยว 2 มือ วันที่ 5
เรือใบ หญิง ประเภท  International 420 (U19) เดี่ยว 2 มือ วันที่ 5
เรือใบ ชาย วินเซิร์ฟ RS One วันที่ 4
เรือใบ หญิง วินเซิร์ฟ RS One วันที่ 4
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser Standard เดี่ยว 1 มือ วันที่ 3
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 3
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 3
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 3
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 3

10.00 น. จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชิง 2 เหรียญทอง
จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ หญิง (เก็บเวลาใน 3 ฮีธ ชิงเหรียญทันที)
จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชาย
จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ

10.00 น. ยิมนาสติก ลีลา ชิง 1 เหรียญทอง
ยิมนาสติก ลีลา ประเภททีม หญิง

10.00 น. สควอช ทีมหญิง รอบ 2
10.00 น. สควอช ทีมชาย รอบ 2

11.00 น. กระโดดนํ้า ชิง 3 เหรียญทอง (มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน)
กระโดดนํ้า 3 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า 3 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ทีมอีเวนท์ รอบชิงชนะเลิศ

11.00 น. มวยไทย
มวยไทย 51-54 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
มวยไทย 54-57 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
มวย 60-63.5 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
มวยไทย 63.5-67 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
มวยไทย 67-71 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก

11.00 น. ปันจักสีลัต ชิง 1 เหรียญทอง
ประเภท ชายเดี่ยวปันจักลีลา รอบคัดเลือก
ประเภท ชายเดี่ยวปันจักลีลา รอบชิงชนะเลิศ

11.30 น. คริกเก็ต หญิง ไทย พบ สิงคโปร์

12.00 น. โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ หญิง สอง
โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ ชาย รอบสอง
โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
โบว์ลิ่ง มาสเตอร์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ

13.00 น. พูล 9 ลูก ชายเดี่ยว รอบ 8 คน
สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว รอบ 8 คน

13.00 น. เทควันโด
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมชาย รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ

13.00 น. ยูโด ชิง 3 เหรียญทอง
ยูโด ชาย 66 กิโลกรัม, ชาย 73 กิโลกรัม, หญิง 63 กิโลกรัม
ยูโด ชาย 66 กิโลกรัม, ชาย 73 กิโลกรัม, หญิง 63 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ

14.00 น. กรีฑา ชิง 8 เหรียญทอง
กระโดดสูง ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ทุ่มนํ้าหนัก หญิง รอบชิงชนะเลิศ
วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 110 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
วิ่ง 5 กิโลเมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

14.00 น. ลอว์น โบล์ว หญิงเดี่ยว
ลอว์น โบล์ว ชายเดี่ยว
ลอว์น โบล์ว หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ

14.00 น. วอลเล่ย์บอล ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

14.00 น. เปตอง หญิง 3 คน รอบรองชนะเลิศ
เปตอง ชาย 3 คน รอบรองชนะเลิศ
เปตอง หญิง 3 คน รอบชิงชนะเลิศ
เปตอง ชาย 3 คน รอบชิงชนะเลิศ

14.00 น. ไอซ์สเก็ต ฟิกเกอร์สเก็ต หญิงเดี่ยว

15.00 น. ฟุตบอลชาย รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ เมียนมาร์

15.30 น. ไอซ์สเก็ต ฟิกเกอร์สเก็ต ชายเดี่ยว

17.00 น. พูล 9 ลูก หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ


17.00 น. บาสเก็ตบอล ชิง 2 เหรียญทอง
บาสเก็ตบอล ทีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย (เอาผลที่ดีที่สุดชิงเหรียญ)
บาสเก็ตบอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

17.00 น. ฮอกกี้ ทีมชาย ไทย พบ สิงคโปร์
17.00 น. ฮอกกี้ในร่ม ชาย ชิง 1 เหรียญทอง
ฮอกกี้ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
17.30 น. ฮอกกี้ ทีมหญิง ไทย พบ สิงคโปร์

18.00 น. ว่ายนํ้า ชิง 6 เหรียญทอง
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 50 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เมดเลย์ 4x100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

18.00 น. สควอช หญิงเดี่ยว รอบ 8 คน
18.00 น. สควอช ชายเดี่ยว รอบ 8 คน

18.00 น. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

19.00 น. ตะกร้อ หญิงคู่ ไทย พบ ลาว

19.10 น. วิ่งวิบากชาย 3 กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ
19.50 น. วิ่ง 4x100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
20.05 น. วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

อัพเดตข่าว สกูป ตารางถ่ายทอดสด สรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2017
> http://www.bugaboo.tv/sport/seagames2017

BUGABOOSPORTS


เครดิตภาพเพจ โค้ชเชแฟนคลับ

TAG : ซีเกมส์2017โปรแกรมถ่ายทอดสด