เรื่องจริงผ่านจอ - โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 7 กันยายน 2560 - โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12

เรื่องจริงผ่านจอร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวกับโครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 12 โจทย์คือ เรื่องเด่นประเด็นสังคม ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตรไปครอบครอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/โครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 7 กันยายน 2560เรื่องจริงผ่านจอ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12