เรื่องจริงผ่านจอ - จิตอาสาตัดผมฟรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 7 กันยายน 2560 - จิตอาสาตัดผมฟรี 

ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมของผู้ป่วย ทำให้ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำความสะอาดร่างกายได้ตามต้องการรวมถึงทรงผม ที่บางคนต้องผมเผ้ายาว ทำให้ไม่สบายตัว ซึ่งจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้กลุ่มสมาคมช่างเสริมสวย จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเวลาว่างจากการประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อรวมตัวกันเป็นจิตอาสามากว่า 5 ปีแล้ว เพื่อตัดผมฟรีให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียง และผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช นอกจากการบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ญาติที่มาเยี่ยมในโรงพยาบาลก็สามารถใช้บริการดี ๆ แบบนี้ได้เช่นกัน

ไม่ต้องมีพลังวิเศษ ไม่ต้องรวยล้นฟ้า แต่คุณผู้ชมก็สามารถสร้างความสุขแบบง่าย ๆ ได้จากการเป็นผู้ให้เหมือนพวกเขาเหล่านี้

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 7 กันยายน 2560เรื่องจริงผ่านจอ จิตอาสาตัดผมฟรี