กระทรวงคมนาคม ผ่อนผันรถตู้เปลี่ยนเป็นไมโครบัสอีก 2 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง มีมติให้ผู้ประกอบการรถตู้หมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 หรือ กลุ่มที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล, กลุ่มที่ให้บริการระหว่างจังหวัด มีจุดจอดต้นทาง ปลายทาง และกลุ่มที่ให้บริการภายในจังหวัด ซึ่งรถมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี รวมกันแล้วกว่า 100 คัน ได้รับการผ่อนผันระยะการปรับเปลี่ยนรถจากรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ ไมโครบัสไปอีก 2 ปี จากกำหนดเดิมจะต้องเปลี่ยนรถใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นภายในปี 2562 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หลังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหารายได้ลดลง จากการที่ประชาชนหันไปใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้น รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า ทำให้การจราจรติดขัดยาวนาน

นอกจากนี้ย้ำว่า ไม่เห็นด้วยต่อข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการรถตู้ฯ ที่ให้บริการในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งขอยืดอายุการใช้งานรถจาก 10 ปี เป็น 12-15 ปี พร้อมย้ำว่า ขณะนี้พบรถตู้ วิ่งให้บริการนอกเส้นทางประมาณ 600 คัน ใน115 เส้นทาง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตรวจตราอย่างเข้มงวด การกระทำดังกล่าว มีโทษปรับเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อคันต่อวัน

TAG :