สมาคมนักข่าวฯ ตั้ง ก.ก.สอบกรณีพาดพิงผู้บริหารองค์กรสื่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพาดพิงผู้บริหารองค์กรสื่อ   

เป็นท่าทีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรณีที่มีกระแสข่าว ผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพนักงานในสังกัด จนต้องลาออกจากองค์กรและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง กระทบต่อปัญหาจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพ และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร  

โดยแสดงความห่วงใยต่อกระแสข่าวดังกล่าว จึงหารือเบื้องต้นให้มีการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคม และสื่อมวลชนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่กรณี เพื่อแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริง อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องให้สมาคมพิจารณาดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตามเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อออนไลน์มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น ก่อนข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะปรากฏโดยคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง ทางสมาคมขอให้สื่อมวลชนทุกแขนง ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏชัดเจน หลังจากมีการขยายข้อมูลจนเกินระดับ และขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นไปมาก

ก่อนหน้านี้มีสื่อมวลชนในนาม "กลุ่มนักข่าวภาคสนาม" ออกจดหมายเปิดผนึก และร่วมลงรายชื่อเรียกร้องให้องค์กรสื่อฯ ตั้งคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบกรณีดังกล่าว

TAG : สมาคมนักข่าวตั้งกรรมการสอบผู้บริหารสื่อตรวจสอบผู้บริหารสื่อ