สุดยอดฝีมือช่างศิลป์บรรจงจัดทำ บันไดนาค สิ่งประกอบพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ราวบันไดนาค ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ใกล้เสร็จแล้ว สุดยอดฝีมือช่างศิลป์ ที่บรรจงจัดทำให้งดงามใกล้แล้วเสร็จ ติดตามจากรายงาน

บันไดนาค ที่กรมศิลปากรมอบหมายให้ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดสร้างราวบันไดและประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ มีอาจารย์สุดสาคร ชายเสม เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมทุกขั้นตอนการจัดสร้าง ยึดหลักการออกแบบอย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติ เปี่ยมไปด้วยความหมายบ้านของพ่อ

บันไดนาคชั้นที่ 1 นาคเศียรเดียว หรือปุโรหิตนาค เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้ต้นแบบจากเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ชั้นที่ 2 นาค 3 เศียร หรือคชนาค ในท่วงท่าแอ่นอก เชิดหน้า และมีขาขนาดความยาว 2.50 เมตร อ้างอิงจากประติมากรรมนาคพบที่เตาวัดมะปรางค์ จังหวัดสิงห์บุรี รูปแบบศิลปะสมัยสุโขทัย จำนวน 8 ตัว ชั้นที่ 3 นาคทรงเครื่อง 5 เศียร พญาวาสุกรีนาคราช เป็นนาคสวมมงกุฎยอดชัย ความยาว 4.45 เมตร ต้นแบบจากราวบันไดนาควัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นศิลปะสมัยอยุธยา จำนวน 8 ตัว และชั้นที่ 4 ชั้นพระเมรุมาศองค์ประธานเป็นชั้นสำคัญที่สุด พญาอนันตนาคราช 7 เศียร นาคที่กลายเป็นเทวดา ต้นแบบจากปราสาทพระเทพบิดร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความยาว 5.80 เมตร จำนวน 8 ตัว

นักเรียนศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง กว่า 50 ชีวิต ซึ่งอยู่ในโครงการศิลปาชีพ ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รับผิดชอบงานจัดสร้างบันไดนาคทั้ง 4 ชั้น อย่างตั้งอกตั้งใจ และทำอย่างสุดฝีมือ

บันไดนาคได้ออกแบบอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และยึดความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ และเสมือนสะพานสายรุ้งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ บันไดนาคแต่ละชั้นจะสอดผสานกันเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สรวงสวรรค์ อีกทั้งช่วยเสริมให้สะพานเกรินสำหรับใช้เป็นที่เคลื่อนพระบรมโกศ จากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศอย่างงดงาม

บันไดทั้ง 4 ชั้น รวมนาคทั้งสิ้น 32 ตัวได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในหลังจากวันที่ 15 กันยายนนี้ จะเคลื่อนย้ายไปประดับที่พระเมรุมาศ ทั้ง 4 ทิศ ทีมข่าวสังคมรายงาน

TAG : บันไดนาคประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ