ททท.ชูปี 2561 ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Year 2018” จะมีการระดมทุกภาคส่วน นำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต แต่ไม่ทิ้งความเป็นไทย

“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562 โดยจะเน้นรณรงค์เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต ดำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่ใช้ภาพของเครื่องหมายอนันต์ ลายประจำยาม ช้าง และเรือสุพรรณหงส์ สื่อถึงความรู้สึกพิเศษที่ไม่มีที่สิ้นสุดของนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทั้งทางบก หรือทางน้ำก็ตาม

นอกจากนี้ ภาครัฐได้ร่วมมือกับเอกชน จัดกิจกรรม 15 รูปแบบ เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อาหาร สุขภาพ และอีกมากมาย พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

TAG : ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนAmazing Thailand Year 2018ไทยเที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยววิถีไทย