เดินหน้าประเทศไทย - ชุมชนพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ทางเลือกของอนาคต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ชุมชนพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ทางเลือกของอนาคต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
พิธีกร : บัวบูชา ปุณณนันท์, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : วสันต์ ดรชัย นายก อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี, อรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี, จิรวัฒน์ พรหมจีน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 11 กย 60ชุมชนพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ทางเลือกของอนาคตบัวบูชา ปุณณนันท์ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์วสันต์ ดรชัยนายก อบต ท่ามะนาว ลพบุรีอรุณ ยิ้มประเสริฐพลังงานจังหวัดลพบุรี