พระมหาวุฒิชัย ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ต่อยอดผลิตยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ จัดโครงการพุทธเศรษฐศาสตร์เสวนา ชีวกานุสรณ์ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพร และต่อยอดนำมาผลิตยา ช่วยเหลือประชาชน

ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย จัดโครงการพุทธเศรษฐศาสตร์เสวนา ชีวกานุสรณ์ ครั้งที่ 1 หรือ โครงการเชิญตะวันโมเดล โดยร่วมมือกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ทักษะในการปลูกพืชสมุนไพร และผลิตยาจากสมุนไพร ช่วยเหลือประชาชน

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาของความร่วมมือ และโครงการลังกาสุกะโมเดล โดยมีเภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ หรือ เภสัชกรยิปซี เจ้าของรางวัลแม็กไซไซ ด้านผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นผู้คิดค้นยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี ร่วมบรรยาย ซึ่งมีประชาชน และสามเณรจากโรงเรียนชีวกานุสรณ์ เข้ารับฟังจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้มอบเครื่องหีบเย็น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในโครงการด้วย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บอกว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานโรงเรียนชีวกานุสรณ์ ด้วยการผลิตสมุนไพรเพื่อชุมชน โดยมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยา ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการนี้

วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มขึ้นของโครงการ ก้าวที่สองคือการสอนให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร จากนั้นให้ผลิตยาด้วยตนเอง และจะให้มีการวิจัยสมุนไพรอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตยาจากสมุนไพรในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

TAG : พระมหาวุฒิชัย ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรโครงการพุทธเศรษฐศาสตร์เสวนา ชีวกานุสรณ์ปลูกพืชสมุนไพรมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี