กระทรวงวิทย์ช่วยได้ : สถาบันมาตรวิทยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กระทรวงวิทย์ช่วยได้ - ไอศครีมถ้าละลาย ก็จะเป็นไอศครีมที่ใช้ไม่ได้ การรักษาอุณหภูมิในตู้แช่แข็งไว้ที่ -18 องศาเซลเซียส จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนการผลิต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และมาตรฐานการวัดอุณหภูมิ สำหรับห้องปฏิบัติการ และภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากภารกิจในการรักษามาตรฐานแห่งชาติ ด้านอุณหภูมิ

ทุกครั้งที่คิดถึงการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล แค่คุณคิด...กระทรวงวิทย์ช่วยได้

ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

TAG : กระทรวงวิทย์ช่วยได้กรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันมาตรวิทยาเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐานการวัดอุณหภูมิ