พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ส่งผลสินค้าหลายประเภทเสียภาษีเพิ่ม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - พระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่ จะส่งผลให้สินค้าหลายประเภทต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น แต่สินค้าหลายรายการจะยังคงเก็บภาษีเท่าเดิม ติดตามจากรายงาน

การเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนนี้ จะจัดเก็บภาษีจาก 2 ส่วน โดยเก็บจากราคาขายปลีกแนะนำ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และตามปริมาณแอลกอฮอล์, ปริมาณความหวาน หรือปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมสินค้า 15 รายการ และ 4 บริการ จากเดิมเก็บภาษีโดยประเมินจากราคาขายหน้าโรงงานเท่านั้น

สินค้าเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเคยได้รับการยกเว้นภาษี ราคาหน้าโรงงาน 10% จะต้องเสียภาษี ขณะที่สินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะต้องเสียเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องดื่มกาแฟ ชา ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินเกณฑ์ โดยอัตราภาษีที่ประเมินจากราคาขายจะลดลง แต่เพิ่มการเก็บภาษีความหวานเข้ามา จะทำให้ราคาสินค้า เช่น สินค้าราคาขายขวดละ 20 บาท มีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นขวดละ 1-2 บาท แต่ในช่วง 2 ปีแรก ราคาขายจะยังไม่เพิ่มขึ้น เพราะกรมสรรพสามิตจะทยอยปรับขึ้นภาษีเป็นขั้นบันได 3 ครั้ง ในช่วง 6 ปี เพื่อให้เวลาผู้ประกอบการปรับต้นทุน 

ทั้งนี้ การเก็บภาษีความหวานจะประเมินจากปริมาณกลูโคส แลคโตส และซูโครส ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค เชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการหันมาปรับสูตร เลือกใช้สารแทนความหวานชนิดอื่น เพื่อลดต้นทุนภาษี และคงราคาขายไว้

สินค้าประเภทสุรา ไวน์ เบียร์ จากเดิมเก็บภาษีจากราคาขายหน้าโรงงาน เปลี่ยนเป็นประเมินภาษีจากราคาขายปลีก และปริมาณแอลกอฮอล์หรือดีกรี ยิ่งราคาขายปลีกแพง และดีกรียิ่งมาก ผู้บริโภคจะต้องควักเงินจ่ายภาษีที่รวมอยู่ในราคาขายปลีก แทนผู้ประกอบการมากขึ้น โดยไวน์ราคาขวดละ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษีใหม่จะเพิ่มขึ้น ส่วนบุหรี่ที่ราคาถูก จะมีราคาสูงขึ้นตามอัตราภาษีใหม่ ที่คิดภาษีเป็นมวน เพื่อให้ใกล้เคียงกับบุหรี่ต่างประเทศราคาสูง

ขณะที่ สินค้าที่จะเสียภาษีสรรพสามิตลดลง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่แจ้งราคาขายปลีก ที่มีส่วนต่างต่ำกว่า 20% จากราคาขายส่งสุดท้าย

ภาครัฐพยายามย้ำว่า เป็นการปรับเพิ่มเพดานภาษีสรรพสามิต แต่เก็บภาษีจริง จะยังใกล้เคียงกับอัตราภาษีปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน

ที่ผ่านมา อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าหลายรายการ ทำให้จัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้น้อยกว่าที่ควร จะสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างภาษีแบบเดิมไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ขณะที่การจัดเก็บภาษีเพื่อหวังลดปริมาณนักดื่ม-นักสูบ จะมุ่งผลักภาระไปให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้

TAG : พระราชบัญญัติสรรพสามิตพระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่พรบ สรรพสามิต