ร้องศาลปกครอง ระงับขึ้นภาษีนำเข้าซูเปอร์คาร์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หวั่นทำธุรกิจล้มละลาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สมาคมผู้นำเข้ารถหรู ร้องศาลปกครอง ขอคุ้มครองชั่วคราว ระงับประกาศขึ้นภาษีนำเข้า โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำต้นทุนรถพุ่งสูง หวั่นทำธุรกิจล้มละลาย 

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนประกาศกรมศุลกากร เรื่องการปรับเกณฑ์การคำนวณภาษีของรถยนต์นำเข้า ที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัว และปรับเปลี่ยนทันทีโดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการล่วงหน้า พร้อมขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินเพื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการบังคับใช้ไปก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยสมาคมผู้นำ ระบุ การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีส่งผลต่อรถยนต์ Porsche lamborghini Ferrari และ Maserati ทันที เพราะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น Porsche จากเดิมค่าเรียกรับอยู่ที่ 2.6 ล้านบาท เพิ่มเป็นกว่า 6 ล้านบาท หรือเพิ่ม 3 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน และไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ เพราะได้ตกลงราคากับลูกค้าไว้ล่วงหน้า จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ

ด้านกรมศุลกากร จะเร่งตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขายทั้งหมด ตามมาตรฐานระบบการประเมินราคาศุลกากรที่นานาชาติใช้ในการตรวจสอบ หากพบสำแดงราคาซื้อขายต่ำกว่าราคามาตรฐาน จะดำเนินการสอบสวน หากไม่สามารถชี้แจงที่มาราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงได้ ก็ถือว่าเข้าข่ายฉ้อฉลศุลกากร ซึ่งจะถูกเรียกเก็บภาษีอากรย้อนหลังสูงสุด 10 ปี โดยการตรวจสอบครั้งนี้จะไม่ส่งกระทบต่อผู้ประกอบการที่สำแดงราคาซื้อขายรถยนต์นำเข้าจริง

TAG : ภาษีนำเข้าซูเปอร์คาร์ภาษีซูเปอร์คาร์นำเข้าซูเปอร์คาร์รถหรูภาษีรถหรู