ผู้ค้าจตุจักรร้อง! การรถไฟฯ เก็บค่าที่ไม่เป็นธรรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร เรียกร้องขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการค่าเช่าพื้นที่ในตลาดนัด และขอให้จัดการปัญหากลุ่มผู้ค้าที่ไม่เสียค่าเช่าอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร เดินทางไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัด ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแล โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าเช่าที่ ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรม จากเดิมผู้ค้าจะเสียค่าเช่าวันละประมาณ 500 บาท แต่การรถไฟฯ ประกาศปรับขึ้นเป็นหลักพันบาท โดยไม่มีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้แต่ละแผงค้าเสียค่าเช่าที่ในอัตราแตกต่างกัน รวมทั้งมีการปล่อยปละละเลยให้กลุ่มผู้ค้าจากภายนอก เข้ามาตั้งแผงค้ารอบตลาดนัดจตุจักร และทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้กลุ่มผู้ค้าที่ลงทะเบียน และจ่ายค่าเช่าอย่างถูกต้อง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งการกีดขวางทางเข้าออกตลาด และปัญหาขยะมูลฝอยส่งกลิ่นรบกวน

โดยเสนอให้กระทรวงคมนาคม เร่งสั่งการให้การรถไฟฯ แก้ปัญหาการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลมากกว่านี้ โดยขอให้มีการจัดประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ การรถไฟฯ, กรุงเทพมหานคร และกลุ่มผู้ค้า เพื่อให้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

TAG : กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดจตุจักรพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดจตุจักรตลาดจตุจักรค่าที่ตลาดนัดจตุจักร