พศ.หารือแนวทางดูแลเกมออนไลน์เนื้อหากระทบกับศาสนา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมหารือแก้ปัญหาเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหากระทบกับความละเอียดอ่อน กับความเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญประชุมหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร Knowing Buddha ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ Fight of Gods ที่มีฉากการต่อสู้ เนื้อหาที่หมิ่นเหม่กับความเคารพ เชื่อถือศรัทธาของผู้นับถือพระศาสดา และศาสนา

ล่าสุด องค์กร โนว์อิ้ง บุดด้า ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ผลิตเกมรายนี้ที่ไต้หวัน ว่าในฐานะผู้มีศาสนา ต่างมีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระศาสดา ของศาสนาพุทธ และพระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาย้ำว่า ความเคารพ เป็นสามัญสำนึก ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ผลิตเกม อย่าเผยแพร่ฉากใด หรือการกระทำใด ที่ไม่เคารพนับถือ

ในที่ประชุม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เตรียมพิจารณาปิดเกมออนไลน์ fight of Gods โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อความศรัทธา ปกป้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งในศาสนิกชน เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

พศ.ยังได้หารือถึงแนวทางการแก้ปัญหา ลักษณะเดียวกันนี้ กับวิดีทัศน์ และภาพยนตร์นำเข้าจากต่างประเทศ ให้มีการกำกับดูแลไม่ให้นำเสนอเนื้อหาที่อ่อนไหว กระทบความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนด้วย และจะเสนอให้ตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางพระพุทธศาสนาต่อไป

TAG : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกมออนไลน์เนื้อหาศาสนาเกมออนไลน์เกมเกี่ยวกับศาสนา