เดินหน้าประเทศไทย - มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 ก.ย.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 ก.ย..60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 12 กย 60รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชรศตกมล วรกุลมติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน