เดินหน้าประเทศไทย - พลังชุมชนโดยยุติธรรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : พลังชุมชนโดยยุติธรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สมร แก้วประดิษฐ์ กำนัน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, นิพนธ์ พลบูรณ์ ผู้แทนผู้เสียหาย, สุดใจ เกาะหาร ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, ธนาธิป ธนเกียรติ์วรกุล ประธานกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเชือกกล้วย

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 13 กย 60พลังชุมชนโดยยุติธรรมอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์สมร แก้วประดิษฐ์นิพนธ์ พลบูรณ์สุดใจ เกาะหารกำนัน ต เขื่อนอุบลรัตน์ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต เขื่อนอุบลรัตน์ธนาธิป ธนเกียรติ์วรกุล