ทะเลหมอกเริ่มปกคลุม ตัวเมืองหนองบัวลำภู

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบริเวณเขาภูพาน จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้เห็นทะเลหมอกที่ลอยปกคุลมตัวเมือง

ไอหมอกปกคลุมทั่วเมืองหนองบัวลำภู บริเวณวนอุทยานบัวบาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จุดดังกล่าวอยู่บริเวณเขาภูพาน เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมบรรยากาศ สัมผัสอากาศหนาว และชมทิวทัศน์เมืองหนองบัวลำภูที่อยู่เบื้องล่าง

นักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชมความสวยงาม สามารถขับรถขึ้นไปได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนขึ้นไปให้สังเกตว่าคืนไหนที่ฝนตกและช่วงกลางคืนอากาศหนาว พอตอนเช้าก็จะมีหมอกขึ้นปกคลุม ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกให้เห็นเกือบทุกวัน 

สำหรับเขาภูพาน บ้านภูพานทอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมเมือง 2 แห่งคือ วนอุทยานบัวบาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ซึ่งในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศจะเย็นสบาย

TAG : เขาภูพานทะเลหมอกทะเลหมอก เขาภูพานจังหวัดหนองบัวลำภูอุทยานบัวบานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ