กรมชลฯ เตรียมผันน้ำเข้าเจ้าพระยาตอนล่าง หลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นพรุ่งนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมชลประทาน เตรียมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดยอดปริมาณน้ำหลากที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง เข้าไปเก็บไว้ในทุ่งแก้มลิง 12 ทุ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จำนวน 1,150,000 ไร่ ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา

โดยได้ปรับปฏิทินเพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ้น ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนจะถึงฤดูน้ำหลากในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้ว 977,501 ไร่ หรือ 85% ของพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดจะให้เก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.60) จากนั้นจะปรับพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมด 12 ทุ่ง ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลาก โดยกำหนดให้วันที่ 25 กันยายนนี้ เป็นวันเริ่มต้นตัดยอดน้ำผ่านระบบชลประทานเข้าทุ่งต่าง ๆ 10 ทุ่ง ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และสำรองไว้อีก 2 ทุ่ง ซึ่งจะเก็บกักน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการรับน้ำเข้าทุ่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จะสามารถตัดยอดน้ำได้ประมาณ 740 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างได้ประมาณ 30 วัน และหลังจากที่ผันน้ำเข้าทุ่งแล้ว จะเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ำเน่าเสีย

TAG : กรมชลประทานแผนบริหารจัดการน้ำแก้มลิงผันน้ำลงเจ้าพระยาเจ้าพระยาตอนล่างเจ้าพระยา