สนช.เสียงเอกฉันท์เซตซีโร กรรมการสิทธิฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.โดยให้เซตซีโร กรรมการทั้งชุดและสรรหาใหม่

ที่ประชุม สนช.มีมติเอกฉันท์ 177 เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หลังคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายชี้แจงข้อโต้แย้ง 6 ประเด็นของคณะกรรมการสิทธิฯ รวมถึงยืนตามร่างเดิมของ กรธ.ที่ให้ประธาน และกรรมการสิทธิฯ พ้นจากตำแหน่งทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการสิทธิฯเป็นองค์กรที่ 2 ต่อจาก กกต.ที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้มีการสรรหาใหม่ เซตซีโร่
 
ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ที่มีผลบังคับใช้วันนี้ ซึ่งทำให้ กกต.ปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ทำหน้าที่ไปจนกว่ามี กกต.ชุดใหม่นั้น นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.เปิดเผยว่า ในการประชุม กกต.วันที่ 19 กันยายน จะหารือว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายฉบับนี้ 2 ประเด็นหรือไม่ แต่ไม่มีกรณีถูกเซตซีโรแน่นอน 

พร้อมเปิดกรอบเวลา และขั้นตอนต่างๆ ก่อนมี กกต.ชุดใหม่ทำหน้าที่ โดยบอกต้องใช้เวลา 170 วันหรือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม กกต.ใหม่จึงเข้าทำหน้าที่ได้ และกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป   

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยังเป็นไปตามขั้นตอน และกรอบเวลาหรือโรดแมปทั้งสิ้น จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง

ส่วนหลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ประกาศใช้แล้วจะเปิดให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้หรือไม่ นายวิษณุ บอกต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คสช.ว่าจะปลดล็อกคำสั่งหรือไม่

TAG : สนชเซตซีโรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ