ชมสัตว์หลายชนิดที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - นักท่องเที่ยวพากันไปชมสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านซำเตย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ จึงควรจัดทำเป็นสวนสัตว์ป่าเปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และพักผ่อนหย่อนใจ

ปัจจุบันมีสัตว์ป่าหลายชนิด ทั้งหมีควาย เสือ ลิง รวมไปถึงสัตว์ปีก ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว นกแว่นสีเทา ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆนับพันตัว รวมถึงจระเข้น้ำจืด งูเหลือม งูหลาม เต่าปูลู เต่าหก เต่าหับ เต่าแก้มแดง และเต่าเหลือง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. ทุกวัน ใครที่ต้องการมาพักแรม ทางสถานีมีที่พักสามารถรองรับได้ประมาณ 10 คน

TAG : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวสัตว์ป่าสวนสัตว์ป่าเปิด ชัยภูมิ