เช็คสิทธิ์ด่วน ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายได้น้อย 2560 มาแล้ววันนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ผู้มีรายได้น้อย, ลงทะเบียนคนจน

ผู้มีรายได้น้อย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

หลังจากที่โครงการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย หรือ ที่เรียกว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบสาม ได้หมดเวลาได้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

ซึ่งหลายคนที่เคยลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย รอบสามที่ผ่านมานี้ อาจจะต้องการทราบว่า ตนมีรายชื่อในส่วนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ผู้มีรายได้น้อย ดังกล่าวหรือไม่ วันนี้ BUGABOO NEWS มีช่องทางการตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์ ผู้มีรายได้น้อย มาฝากให้ได้เช็คกันจ้า

เฟซบุ๊กเพจ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แนะนำขั้นตอนการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ผู้มีรายได้น้อย


โดยช่องทางการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายได้น้อย สามารถตรวจได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 : ตรวจสอบ ผู้มีรายได้น้อย จากเว็บไซต์ 
- www.epayment.go.th   (เว็บไซต์ epayment)
- www.mof.go.th  และ (เว็บไซต์กระทรวงการคลัง)
- www.fpo.go.th  (เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

*โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องที่กำหนด ระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบทันทีว่าเรานั้นผ่านคุณสมบัติหรือไม่

ช่องทางที่ 2 : ตรวจสอบ  ผู้มีรายได้น้อย ผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
- ธนาคารออมสิน โทร. 1115 
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 
- กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400
- เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต


ช่องทางที่ 3 : ตรวจสอบ  ผู้มีรายได้น้อย โดยตรงด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร*ทั้งนี้ หากท่านตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายได้น้อย เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีชื่อผ่านคุณสมบัติ ผู้มีรายได้น้อย ควรปฏิบัติดังนี้

ในกรณีผู้ลงทะเบียน  ผู้มีรายได้น้อย ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และยังอยากได้รับสวัสดิการ  ผู้มีรายได้น้อย อยู่ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้มีรายได้น้อย ใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยสามารถปฏิบัติได้ตาม 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

1 ผู้ลงทะเบียน  ผู้มีรายได้น้อย ตรวจสอบผลผ่าน 3 ช่องทางไปแล้ว และพบว่าตัวเองไม่ผ่านคุณสมบัติ

2 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ  ผู้มีรายได้น้อย ผ่านทางเว็บไซต์ บนหน้าจอแสดงผลตรวจสอบจะระบุคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน และต้องการอุทธรณ์ ให้กดปุ่ม “ยื่นคำขออุทธรณ์”

3 กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออุทธรณ์ โดยหลังจากกดปุ่ม "ยื่นอุทธรณ์" ระบบจะถามวันเดือนปีเกิด เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างของหน้าจอที่เขียนว่า “บันทึกและส่งคำขออุทธรณ์”

4 หลังจากกดปุ่มบันทึกและส่งคำขออุทธรณ์แล้ว ข้อความบนปุ่มสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการอุทธรณ์”

5 หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้มีรายได้น้อย ต่อไป

6 หน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ ผู้มีรายได้น้อย  และจะส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

7 กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ epayment และสายด่วน 6 หน่วยงาน


ทั้งนี้ ถ้าผลการอุทธรณ์  ผู้มีรายได้น้อย ยังยืนตามผลเดิม คือ ไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียน  ผู้มีรายได้น้อย ก็จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ ผู้มีรายได้น้อย

แต่ถ้ายื่นอุทธรณ์สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับบัตรล่าช้ากว่าปกติ 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 02-273-9020


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊กเพจ กรมประชาสัมพันธ์ และทวิตเตอร์ @pphiangphorr 


TAG : ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนคนจน