คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตั้งกรรมการสอบให้เอกชนเช่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก พบมีความผิดปกติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมรับผลสอบขั้นต้นการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก พบมีความผิดปกติ สั่งตั้งกรรมการชุดใหญ่สอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่มีรองอธิบดีกรมที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบการอนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนห้วยเม็ก อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นแล้ว โดยพบขั้นตอนการทำประชาคมไม่ปกติ เพราะไม่ปรากฎรายชื่อชาวบ้านคัดค้านในเอกสารที่อำเภอส่งขึ้นมา อีกทั้งยังสรุปว่าการอนุญาตใช้พื้นที่ไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

พลเอกอนุพงษ์ บอกว่า เมื่อมีความชัดเจนว่ายังมีประชาชนใช้ประโยชน์ และร้องคัดค้าน ก็สามารถเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกได้โดยไม่ต้องเสนอมาที่กระทรวงมหาดไทยอีก
              
ขณะที่ ตำรวจ สภ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เร่งสอบปากคำชาวบ้าน 13 คน ที่อ้างว่าถูกสวมชื่อเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ พร้อมหลักฐานลายมือชื่อมาใช้เปรียบเทียบกับลายมือชื่อที่ปรากฎในเอกสารประชาพิจารณ์ ว่าเป็นลายมือชื่อเดียวกันหรือไม่ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำนวนการสอบสวน ก่อนเรียกตัวผู้มีหน้าที่จัดทำรายชื่อมาให้ปากคำต่อไป

TAG : ป่าชุมชนห้วยเม็กประชาพิจารณ์ตั้งกรรมการสอบข้าราชการเอกชนเช่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็กเช่าพื้นที่ป่าชุมชน