ดอนเมืองพร้อมรับมือ! ยกเลิกใบ ตม.6 ดีเดย์ เริ่มหลังเที่ยงคืนนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลายหน่วยงานลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซักซ้อมมาตราการรองรับการยกเลิกใบ ตม.6 เฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางเข้าและออกนอกประเทศ โดยจะเริ่มจริงใช้ในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ ไปตามจากรายงาน               

เป็นเสียงของนักท่องเที่ยวคนไทยที่ผ่านด่าน ตม. ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากที่ไม่ต้องกรอกเอกสารแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ใบ ตม.6 ที่รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องกรอกเอกสารดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า หลังมีนักท่องเที่ยงตกค้างที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ แห่งละเกือบ 5,000 คน เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารจากเดิม 1,100 ตารางเมตร 21 ช่องตรวจ เป็น 1,710 ตารางเมตร 39 ช่องตรวจ พร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเฉลี่ย 2,340 คนต่อชั่วโมง จากเดิมที่ทำได้เพียง 1,500 คนต่อชั่วโมงเท่านั้น

ส่วนที่หลายคนเป็นกังวลว่า บุคคลที่มีหมายจับจะเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศได้หรือไม่ ได้รับคำยืนยันว่าระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนทันทีที่บุคคลดังกล่าวพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้า   

ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์ ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน

TAG : ยกเลิกใบ ตม6ใบ ตม6