เดินหน้าประเทศไทย - โรงเรียนเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี / ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : โรงเรียนเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี / ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
พิธีกร : ยุวธิดา ภูคำนวน
แขกรับเชิญ : ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 16 กย 60ยุวธิดา ภูคำนวนโรงเรียนเกษตรกร สุพรรณบุรียุทธศาสตร์การพัฒนา พระนครศรีอยุธยาว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดร สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา