พายุทกซูรี ช่วยเติมน้ำในเขื่อนหลัก มท.สั่งทุกจังหวัดเร่งแก้ไขน้ำท่วมขัง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เผยพายุทกซูรี ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนหลักเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ พร้อมวางแนวทางกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์อิทธิพลพายุทกซูรี ว่าทำให้มีฝนตกกระจายหลายพื้นที่ และมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน รวมกัน 87.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเน้นเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้ว

สำหรับลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลดจากเมื่อวานเล็กน้อย และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้ที่ 1,318 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นอกจากนี้ยังเตรียมแผนการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยให้สำนักชลประทานทั่วประเทศ เตรียมเครื่องจักรกล และแผนผันน้ำเข้าทุ่ง เข้าแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้มลิง สระน้ำ หรือบ่อเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย ที่นอกจากให้ทุกจังหวัดเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว ยังให้สำรวจว่ามีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือพื้นที่สาธารณะเพียงพอเป็นพื้นที่รับน้ำได้หรือไม่ ประสานทุกหน่วยงานขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ขุดลอกคูคลอง เปิดเส้นทางน้ำหลัก ทำเส้นทางระบายน้ำ หรือเปิดทางน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆ รวมถึงขุดเจาะรูหรือขุดหลุม เพื่อนำน้ำไปเก็บไว้ใต้ดิน เจรจากับประชาชนเพื่อเช่าพื้นที่สำหรับรับน้ำด้วย เพื่อนำน้ำทั้งหมดไปกักเก็บไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลน

TAG : พายุทกซูรีพายุทกซูรีน้ำในเขื่อน