Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 7 ต.ค.60 วัตถุดิบโครงการหลวง กาแฟอาระบิกา - ข้าวบือโป๊ะโละ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
วัตถุดิบหลัก : วัตถุดิบโครงการหลวง กาแฟอาระบิกา - ข้าวบือโป๊ะโละ

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 7 ตุลาคม 2560เชฟกระทะเหล็ก วัตถุดิบโครงการหลวงเชฟกระทะเหล็ก กาแฟอาระบิกาเชฟกระทะเหล็ก ข้าวบือโป๊ะโละ