อัญเชิญ ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งแรกวันนี้ ได้มีการอัญเชิญ "ราชรถ ราชยาน" องค์จริงเข้าร่วมในริ้วขบวนด้วย

"ราชรถ ราชยาน" เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่สำคัญยิ่ง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ ซึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งนี้ ได้มีการอัญเชิญราชรถ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ พระเวชยันตราชรถ ราชรถน้อยทั้ง 3 องค์ และราชรถปืนใหญ่ และได้อัญเชิญราชยาน ประกอบด้วย พระที่นั่งราเชนทรยาน พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย พระยานมาศสามลำคาน รวมถึงเกรินบันไดนาค ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

การใช้งานราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบอื่น ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น จะใช้พระยานมาศสามลำคาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่นไม้ แกะสลักย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหาม 3 คาน มีพนักโดยรอบ 3 ด้าน ใช้คนหาม 60 คน เพื่ออัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ไปเทียบเกรินบันไดนาค เพื่ออัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนบุษบก และอัญเชิญลงจากพระมหาพิชัยราชรถ

"พระมหาพิชัยราชรถ" เป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก มีขนาดใหญ่ที่สุดในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ มีเลขรหัสประจำราชราชรถ "9780" ขนาดกว้าง 4.84 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.20 เมตร หนัก 13.7 ตัน  จึงต้องใช้พลฉุดชัก 216 นาย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้อัญเชิญพระโกศพระอัฐิ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) ออกพระเมรุ เมื่อปีพุทธศักราช 2339 ต่อมาใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระมหากษัตริย์ และพระโกศพระบรมวงศ์ จนถึงปัจจุบัน ใช้มาแล้ว 25 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายใช้อัญเชิญพระโกศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเมื่อปี 2555

ส่วนราชรถน้อย 3 องค์ ซึ่งอยู่ในริ้วขบวนที่ 2 เป็นราชรถทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก ทำหน้าที่เป็นรถพระอภิธรรมนำขบวน หรือ รถสวด รถโปรยข้าวตอก และใช้สำหรับภูษาโยงจากพระบรมโกศ

สำหรับ "ราชรถปืนใหญ่" อยู่ในริ้วขบวนที่ 3 เป็นราชรถที่ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งทรงดำรงพระชนม์ชีพ แทนพระยานมาศสามลำคานตามธรรมเนียมเดิมจากพระบรมมหาราชวัง สู่พระเมรุมาศ และแห่อุตราวัฎ หรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อปีพุทธศักราช 2493

ในส่วนการอัญเชิญพระบรมอัฐิ จะใช้ พระที่นั่งราเชนทรยาน ส่วนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จะใช้สำหรับอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร จากพระเมรุมาศกลับสู่พระบรมมหาราชวัง

ราชรถ ราชยาน คานหาม เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกองค์ล้วนสูงส่ง สมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกองค์ ได้รับการบูรณะ ตกแต่งอย่างงดงามพร้อมที่จะเข้าร่วมเคลื่อนกระบวนประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆเพื่อเสด็จสู่สวรรค์

TAG : ราชรถ ราชยานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ