เร่งระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนเจ้าพระยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น เตือนประชาชนท้ายเขื่อน ระดับน้ำจะสูงขึ้น

ฝนที่ตกหนักบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำในเขื่อนถึง 823 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 85.7 % ของความจุเขื่อน

กรมชลประทานจึงเร่งระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อไหลไปรวมกับน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก จะสามารถควบคุมน้ำให้ไหลลงสู่ท้ายเขื่อนพระรามหก ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 80-120 เซนติเมตร ขอให้ผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสัก และประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก เตรียมรับสถานการณ์น้ำ หากมีฝนตกเพิ่มอีก ก็จำเป็นต้องระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มอีก

กรมชลประทาน ยังได้เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,800-2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ตั้งแต่วันนี้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ปริมาณน้ำจากภาคเหนือจะไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุด

ทั้งนี้ ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน จังหวัดชัยนาท ไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะสูงขึ้น 50-100 เซนติเมตร ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดยจะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ออกสู่ทะเล

TAG : กรมชลประทานระบายน้ำเร่งระบายน้ำระดับน้ำ