นักเรียนช่างตัดผมจังหวัดพะเยา บริการตัดผมฟรีเพื่อพ่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

โรงเรียนเสริมสวยวิชาชีพธานินธร์พะเยา นำโดยอาจารย์และนักเรียนช่างตัดผม ออกมาให้บริการตัดผมฟรี ให้กับผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อร่วมทำความดี ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีชาวบ้านเดินทางไปใช้บริการตัดผมฟรีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีโครงการออกให้บริการตัดผมฟรี ไปตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กนักเรียนช่างตัดผม ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากวิชาชีพที่ศึกษามา ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

TAG :