ครูแทงหยวก ปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิต ถวายงานในหลวง รัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

1  ในจำนวนที่ถูกคัดเลือกให้จัดหาต้นกล้วยตานี เพื่อใช้ในงานแทงหยวกเครื่องสด ประดับพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง คือ อาจารย์สุรเดช  เดชคง อายุ 65 ปี ครูภูมิปัญญาไทย สาขาศิลปกรรมการแทงหยวก โดยพื้นเพเป็นชาวจังหวัดอ่างทอง และได้รับโอกาสเข้าถวายงาน โดยให้จัดเตรียมต้นกล้วยตานีไว้ 9 ต้น จากจำนวนทั้งสิ้น 99 ต้น สร้างความปลาบปลื้มให้กับอาจารย์สุรเดช จนไม่สามารถจะกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้เท่ากับการถวายงานในครั้งนี้

เหตุผลที่ใช้ต้นกล้วยตานีในการประกอบพระราชพิธี เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลำต้นตรง กาบกล้วยมีมาก ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ภายในกาบมีรังผึ้งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่น ทำให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานกว่า เมื่อนำไปใช้จึงไม่เหี่ยวเฉาง่าย ที่สำคัญ การตัดต้นกล้วยตานีไปใช้ในงานพระราชพิธี จะต้องเป็นต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือเท่านั้น  

สำหรับขั้นตอนก่อนนำไปประกอบในพระราชพิธี  จะต้องมีการบวงสรวงต้นกล้วย และข้อห้ามในระหว่างกระทำพิธี คือ ห้ามผู้หญิงเข้าไปยกหรือเดินข้ามอย่างเด็ดขาด โดยฤกษ์ที่ใช้ในพิธีบวงสรวง กำหนดไว้ในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 09.14 น.พร้อมกับที่จังหวัดเพชรบุรีและจันทบุรี

TAG : ถวายงานในหลวง ร.9