ชาวชัยภูมิ เดือดร้อนหนัก เตรียมป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำหลากลงมาต่อเนื่อง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

มวลน้ำจากเขื่อนลำปะทาว ยังคงหลากลงมาอย่างต่อเนื่อง เข้าท่วมชุมชนกุดแคน โนนสมอ หัวถนน และชุมชนเมืองเก่า เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีชาวบ้านเดือดร้อนแล้วกว่า 400 ครัวเรือน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำจาก 6 จุด เป็น 10 จุด ผลักดันน้ำออกประตูระบายน้ำตำบลบ้านเล่าและโพนทอง ฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัด ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในได้รับความเสียหาย พร้อมเสริมแนวคันดินกั้นน้ำตามลำห้วยที่ใกล้เอ่อท้นขึ้นทุกขณะ

TAG : ชัยภูมิน้ำท่วม