โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาปล่อยไก่กว่า 271 ตัว สู้ธรรมชาติ จ.มุกดาหาร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - มีการจัดโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นี่เป็นการปล่อยไก่ฟ้า และไก่ป่า คืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที้อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยเป็นโครงการ ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพันเอกสัญชัย รุ่งศรีทอง รองผู้บัญชาการ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความรัก และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าในพื้นที่ หรือท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต

สำหรับสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วย ไก่ป่าตุ้มหูขาว 160 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 100 ตัว นกยูง 6 ตัว และเป็ดก่า 5 ตัว รวมทั้งหมด 271 ตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และรักษาสมดุลของในระบบนิเวศตามธรรมชาติ

TAG : สัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา