เดินหน้าประเทศไทย - การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
พิธีกร : วีรศักดิ์ ขอบเขต
แขกรับเชิญ : ธรรมนูญ นพคุณ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 8 ตค 60วีรศักดิ์ ขอบเขตธรรมนูญ นพคุณหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งการพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง