หัวหน้าคณะมโนราห์นาโยง ร่วมรำแสดงความอาลัย แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - หัวหน้าคณะมโนราห์นาโยง จังหวัดตรัง ร่วมรำแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่วัดไทรทอง หรือ วัดเกาะหยี ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมมโนราห์นาโยง รำแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายอำเภอนาโยง, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เป็นประธานร่วมในกิจกรรมนี้

นายราตรี หัสชัย หัวหน้าโครงการแนวทางการสืบสานศิลปะมโนราห์ อำเภอนาโยง บอกว่า จัดกิจกรรมรำมโนราห์ เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีมโนราห์เกือบ 20 คณะ ที่ต่างร่วมใจกันรำมโนราห์ถวาย ซึ่งได้เลือกชุดการรำหลายแบบ ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากมาแสดงในครั้งนี้

สำหรับการรำมโนราห์แสดงความอาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ มีหัวหน้าคณะมโนราห์ร่วมแสดงเริ่มเปิดโหมโรงกาศครู โดยโนราห์กล่อม พรหมเพชร โชว์ “ลวดลายนาโยง 6 คณะ” และแหล่งเรียนรู้บ้านมโนราห์โคกสะบ้า โชว์รำเฆี่ยนพราย รำหอก และแทงเข้ พร้อมเล่าเรื่องกระบวนการงานวิจัยผ่านการแสดงมโนราห์ เสวนาเอกลักษณ์มโนราห์นาโยง ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก

TAG : มโนราห์มโนราห์นาโยงมโนราห์นาโยง ตรังมโนราห์ ตรังรำมโนราห์แสดงความอาลัย