โครงการ ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เยาวชนชายจำนวน 99 คน เข้าร่วมพิธีขลิบผม และมอบผ้าไตร ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” ก่อนที่จะเดินทางสู่ประเทศอินเดีย เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร ในระหว่างวันที่ 11-23 ตุลาคมนี้

โครงการ “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ ประจำปี 2560" จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนทั้ง 99 คน ที่เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนชายจากทั่วประเทศ จำนวน 99 คน จะเดินทางไปประเทศอินเดีย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จากนั้นจะเดินทางจาริกแสวงบุญเพื่อปฏิบัติบูชาในสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม ก่อนที่จะลาสิกขาเป็นอันสิ้นสุดโครงการ

TAG : ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิโครงการ ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ