เช้านี้เพื่อสังคม - โครงการ King Power Thai Power พลังคนไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โดยนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 150 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” โดยส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 7 คนเล่น ให้กับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการส่งมอบสนามฟุตบอลแห่งแรกในภาคเหนือ พร้อมส่งมอบลูกฟุตบอล 500 ลูกให้กับ 25 โรงเรียน และ 1 ชมรมฟุตบอลโดยรอบอำเภอดอยเต่า รวมถึงปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทาสีกำแพงโรงเรียน กำแพงศูนย์อพยพบ้านแปลง 8 และกำแพงวัดบ้านชั่ง

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคี และเพื่อเป็นตัวแทนของพลังคนไทยที่ก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไป

TAG : เช้านี้เพื่อสังคมโครงการ King Power Thai Powerโครงการ King Powerกิจกรรมเพื่อสังคมKing Power Thai Power พลังคนไทย