อบรมจิตอาสา 2 หมื่นคน ช่วยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดอบรมจิตอาสาที่ลงทะเบียนช่วยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           

พลตำรวจตรีดุสิต สมศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เปิดการฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 1 โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาที่ลงทะเบียนในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สำหรับการอบรมจะเน้นให้จิตอาสารู้จักการสังเกต จดจำ และเฝ้าระวังสิ่งบอกเหตุที่ผิดปกติ และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยจิตอาสากลุ่มนี้จะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มดอกไม้จันทน์ทั่วกรุงเทพมหานคร

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจ แม้ประชาชนจะมาจากหลากหลายอาชีพและหลายวัย เพราะเชื่อว่าทุกคนมาด้วยใจ เพื่อร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับการอบรมจิตอาสาด้านการจราจรทั้ง 20,000 คน จะแบ่งการอบรมใน 4 พื้นที่ คือ สโมสรตำรวจ, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2560

TAG : กองบัญชาการตำรวจนครบาลจิตอาสาช่วยงานพระราชพิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9จิตอาสาอบรมจิตอาสา