สบส.แก้กฎหมาย อุดช่องโหว่โฆษณาขัดศีลธรรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยอมรับกฎหมายควบคุมการโฆษณาสถานพยาบาลมีช่องโหว่ ทำให้เกิดการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อศีลธรรมมากขึ้น

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งให้โรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดัง ระงับการโฆษณาการทำศัลยกรรม "อวัยวะเพศหญิง 3 มติ" ทางโรงพยาบาลดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือระงับการทำโฆษณาไปแล้ว

สำหรับความไม่เหมาะสมของโฆษณาที่เกิดขึ้น จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนั้น ยอมรับว่าเกิดจากช่องโหว่ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล ที่ขาดการควบคุมความเหมาะสมของเนื้อหาโฆษณา

ดังนั้นจึงได้เร่งผลักดันนำกฎหมายฉบับใหม่มาใช้ คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายใน 2 เดือนข้างหน้า โดยกฎหมายฉบับใหม่ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการกำกับดูแลความเหมาะสมของเนื้อหาโฆษณาก่อนนำเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อดูแลไม่ให้การโฆษณาของสถานพยาบาลขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

TAG : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโฆษณาขัดศีลธรรมศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง 3 มติศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง 3 มติฉีดอวัยวะเพศหญิง