ดาวน์โหลดฟรี หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง อีบุ๊กดีๆ ที่คนไทยควรโหลด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง


หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง อีบุ๊กดีๆ ที่คนไทยควรโหลด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดพิมพ์หนังสือ "เสด็จสู่แดนสรวง" ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ จำนวน 20,000 เล่ม

เพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย

"เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักเขียน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่ลุ่มลึกและมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. เป็นบรรณาธิการ

ทำให้หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของไทย พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไทย และกษัตริย์ประเทศเพื่อนบ้าน" นายบุญรักษ์กล่าว

เบื้องต้น สพฐ.ได้ทยอยจัดส่ง หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง อันทรงคุณค่านี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้ทาง สพท.ทั้ง 225 เขตจะทยอยจัดสรรไปยังโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

แต่ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เราสามารถอ่านหนังสือเสด็จสู่แดนสรวง เล่มนี้ในรูปแบบของอีบุ๊ก สามารถดาวน์โหลดหนังสือเสด็จสู่แดนสรวง  ได้ที่ https://goo.gl/7drtqf โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก Museum Siam

TAG : หนังสือเสด็จสู่แดนสรวง