จัดระเบียบห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในเขตพระอุโบสถ หลังพบนายทุนใช้เป็นแหล่งทำเงิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ประเด็นเด็ด 7 สี - หลังมีคำสั่งด่วนจากมหาเถรสมาคม ให้มีการจัดระเบียบพระอุโบสถของทุกวัดในประเทศไทย ห้ามให้มีการจำหน่ายหรือให้เช่าบูชาวัตถุมงคลรวมถึงติดป้ายต่าง ๆ เพื่อป้องกันกลุ่มนายทุนใช้พื้นที่ในพระอุโบสถในการทำเงิน ล่าสุด วัดชื่อดังหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ขานรับนโยบายนี้แล้ว ติดตามจากรายงาน

TAG : จัดระเบียบห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในเขตพระอุโบสถห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลเช่าบูชาวัตถุมงคลห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในเขตพระอุโบสถ