จ.ชุมพร เปิดพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดชุมพร เปิดพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยืยนราษฎรเมื่อ 19 ปีที่แล้ว

พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นห้องพักพระอิริยาบถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 จึงถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพร

นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ ประธานจัดตั้งกองทุน กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมาทรงงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชุมพร จากการเกิดพายุโซนร้อนซีตาร์ พัดผ่านจังหวัดชุมพรเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2540 ในครั้งนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแก้มลิง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองชุมพร ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับทรงงาน ณ ห้องพักพระอิริยาบถแห่งนี้

ทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาและบำรุงรักษาให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9” และเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม

TAG : พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร 9พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติ ชุมพรพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9