ที่ดินพระราชทาน ชุมชนบ้านศาลาดิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีนัก เนื่องจากที่ดินทำกินไม่เพียงพอ ซ้ำยังประสบปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม แต่ด้วยพระเมตตาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานที่ดินแก่ชาวบ้านที่นี่ถึง 1,009 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน พร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้เปลี่ยนจากชุมชนเสื่อมโทรม เป็นชุมชนเกษตรกรรมต้นแบบ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ติดตามรายงานจากคุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

ดอกบัวสายพันธุ์สัตตบงกช ออกดอกพร้อมให้เกษตรกรที่บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เก็บไปขาย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรที่งอกงามบนที่ดินพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9  

ในอดีต ชาวบ้านที่นี่มีฐานะยากจน มีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว ซ้ำยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงพระราชทานที่ดินทำกินให้เกษตรกร จำนวน 1,009 ไร่ โดยจัดสรรให้ครอบครัวละ 20 ไร่ ในปี 2520  

ชุมชนบ้านศาลาดิน เคยประสบปัญหา 4 น้ำ คือ น้ำท่วม, น้ำแล้ง, น้ำเสีย และน้ำกร่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างหนัก แต่ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ ด้วยศาสตร์พระราชา

ที่ดินพระราชทานจำนวน 20 ไร่ ของแต่ละครอบครัว สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยทฤษฎีการเชื่อมโยง สร้างรายได้เพิ่มนับแสนบาทต่อเดือน

แม้ปัจจุบันชุมชนบ้านศาลาดิน จะถูกล้อมรอบด้วยสังคมเมือง แต่ชาวบ้านที่นี่ยืนยันหนักแน่นที่จะสืบสานอาชีพเกษตรกร และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป

TAG : ที่ดินพระราชทานบ้านศาลาดินบ้านศาลาดิน นครปฐมชุมชนเกษตรกรรมต้นแบบชุมชนบ้านศาลาดิน