สสส. ยกย่องคนหัวใจหินงดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สสส.และสคล. ยกย่องคนหัวใจหิน ที่งดเหล้าเข้าพรรษา และคนหัวใจเพชร ที่เลิกเหล้ามา 3 ปีขึ้นไป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล.จัดเวทีฉลองชัยคนหัวใจหิน 199 ชุมชนชื่นชมคนงดเหล้าได้ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน และชวนงดเหล้าต่อเนื่อง หลังออกพรรษารวมทั้งเชิดชูคนหัวใจเพชรที่งดเหล้ามาแล้ว 3 ปี พร้อมปฏิญาณตนงดเหล้า ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 12 จังหวัด ปี 2559 จาก 4,296 ตัวอย่าง ปรากฏว่า งดดื่ม และลดการดื่มในช่วงเข้าพรรษาร้อยละ 67.1 และกลุ่มที่งดครบพรรษา ตั้งใจเลิกดื่มเลยร้อยละ 21

TAG : สสสงดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้างดเหล้า ถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

คลิปที่เกี่ยวข้อง